Førskolegruppa på tur til brannstasjonen

Spyle med brannslangen

På småbarns avdelingene har de malt brannbiler

Vi har hatt bingo, hvor vi leter etter brannvernsutstyr i barnehagen.

Male brann i hus

Vi har hatt samlinger hvor vi har fått blitt bedre kjent med Brannvernbamsen Bjørnis